You are currently viewing Dányi Tibor építész

Dányi Tibor építész

Dányi Tibor Zoltán 2014-ben végzett a Breuer Marcel Doktori Iskola PhD programjában, mint építész. Jelenleg a PTE Műszaki és Informatikai Karán oktató. Két évet töltött az USA-ban a Metropolitan State University-n mint affiliate professor. Kutatási területe a szociális építészet, a szociális lakás fogalmának alakulása a XXI. század elején. A Szolidáris Építészet Kutatócsoportot tagjaként fontosnak tartja, hogy a jövő építész generációja már tanulmányai alatt fogékonyan és aktívan vehessen részt pozitív társadalmi magatartásformákat generáló projektek tervezésében.