Jelentkezz hozzánk!

A Közösség-Tér-Település III. évfolyama 2022 őszén indul, ezért a KTT csapata ez évben is keresi új hallgatóit. Ha szívesen kipróbálnád magad egy két féléves szakmai gyakorlat során és kíváncsi vagy, milyen lépései vannak egy közösségi tervezésnek, vagy hogyan zajlik egy közösségi építés a helyiek bevonásával, akkor jelentkezz hozzánk!

A hallgatói jelentkezési lap ide kattintva érhető el.
A jelentkezéseket egészen 2022. június 30-ig fogadjuk.

A program céljai mogyoróhéjban

 • A KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS – már bevált és új – eszközeivel támogatni egy település lakosságát abban a folyamatban, amelyen keresztül PÁRBESZÉD indul a település tereiről, valamint a helyiek igényeiről és végül együtt megépíteni, életre kelteni a közösen kialakított terveket.
 • Egy olyan KÉPZÉSI keretet biztosítani, amelyben különböző szakterületek hallgatói egymástól is tanulva, együtt ismerkednek meg a közösségi tervezés alapjaival.
 • A program tanulási környezete egyszerre legyen BIZTONSÁGOS és KÍSÉRLETEZÉSRE invitáló, melyben a mentorok támogatásával minden hallgató kipróbálhatja magát ismeretlen terepeken is, nem feledve, hogy a folyamatnak itt valódi TÉTje van. Létező településeken, létező közösségekhez kopogunk be; valódi konfliktusokkal és ünnepekkel, és a végén nem csak egy makettet kell bemutatni, de használható, FENNTARTHATÓ teret kell átadnunk.

I. ALAPOZÓ HÉT

Minden a programindító héttel kezdődik. Ez egy nagyon feszes és kalandos hét, ami lehetőséget ad

 • a csoporttá formálódás elindítására
 • a közösségi tervezés céljainak, lehetőségeinek és kihívásainak megismerésére
 • módszertani eszközök kipróbálására
 • közösségi helyzetek elemzésére
 • a tér érzékeléssel kapcsolatos tudatosság fejlesztésére
 • szakmai etikai kérdések feszegetésre
 • saját tanulási folyamatok  és célok átgondolására
 • az év közös megtervezésére a mentorokkal

A hét alapvetően a nem-formális pedagógia eszközeiből építkezik, részvétel és saját élmény alapú.

 

HelyszínPannonhalmi Bencés Főapátság Szent Jakab Vendégháza
Időpont: 2022. augusztus 28 – szeptember 3.

Képzők

Beke Márton közművelődési szakember


A Közös Pontok Nkft. alapítója, a KTT társalapítója. Művelődésszervező, okleveles ifjúsági szakértő, az ELTE közösségi és civil tanulmányok MA képzésének hallgatója. Részt vett több ifjúság-, vidék- és közösségfejlesztési célú támogatási program kidolgozásában, vezette a kulturális törvény megújítási folyamatát. Számos település közösségfejlesztési, közösségi tervezési, ifjúsági, illetve kulturális stratégiaalkotási folyamatát vezette. A győrben működő Torula Művésztér vezetője, a Közösségfejlesztők Egyesülete választmányának tagja.

Cseh András építész


Pro Architectura Díjas és Molnár Péter Díjas építész, oktató.
A CAN Architects társalapítója (2017) és vezető tervezője. A BME elvégzése után a Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék külső konzulense (2008-2010), tanársegédje (2010-2016), majd adjunktusa (2016-2018), a SZE Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar tudományos dékánhelyettese (2017-2018). A MOME Doktori Iskolájában doktorált, kutatási témája a térbeli érzékelés és alkotás, mint tanulási folyamatok vizsgálata, tanulási terek fejlesztése. A közösségi tervezés, mint a közös nyelv kialakításának és a képviselet gyakorlásának módszertana foglalkoztatja, melynek legjelentősebb személyes állomása a Mosonmagyaróvári Piarista Iskolaközpont közösségi és építészeti tervezése (2017-2019).

Kovács Vanda ifjúságfejlesztő, tréner

A KTT társalapítója, programvezetője. Közel tíz éve foglalkozik a gyerekek és fiatalok saját tereinek közösségi tervezésével és annak vezetésével. Építkező gyermektáborok vezetésében szerzett tapasztalatok alapján kezdte el foglalkoztatni az ifjúsági közösségi-tér-tervezés majd annak megépítése, azt kutatva, hogyan alakul, tanul az egyén és a közösség a folyamatban. Vallja, hogy a közös építésnél, nincs hatékonyabb csapatépítési folyamat.

Molnár Aranka közösségfejlesztő

.Végzettségeit tekintve népművelő, művelődési és felnőttképzési menedzser, és okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember. Tapasztalatait főleg kistelepülések, mikrotérségek közösségfejlesztési folyamataiban szerezte. Fontosabb szakterületek, melyekkel foglalkozik: közösségi tanulás, közösségi munka mélyszegénységben élő közösségekkel, közösségi felmérés, mikrotérségi fejlesztői munka

II. KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSEK

A program második eleme a települési közösségi tervezési folyamat, mely szeptembertől május végéig tart.

Erre az időszakra átlagosan

 • nyolc felkereső közösségi tervezés jut, melyet a településen tartunk, esetenként ottalvással
 • négy-öt mentorálási alkalom az építész mentorok vezetésével
 • köztes időszakokban pedig – a csapat igényeihez és lehetőségeihez igazodva on-line vagy személyes – egyeztetések, egyéni és munkacsoportos konzultációk.

Mentorok

Budai Krisztina vidékfejlesztő szakember


biológia tanár, turizmus szakértő és térségfejlesztő menedzser. Magyarországon a Zöldutak Program (Greenways) „anyukája” (10 évig országos program vezetője, majd civil szervezeti vezetője). A környezettudatos, helyi értékekre és közösségi folyamatokra alapozott fejlesztési folyamatokban hisz, ezeben tevékenyen részt is vesz.

Kovács Vanda ifjúságfejlesztő, tréner

A KTT társalapítója, programvezetője. Közel tíz éve foglalkozik a gyerekek és fiatalok saját tereinek közösségi tervezésével és annak vezetésével. Építkező gyermektáborok vezetésében szerzett tapasztalatok alapján kezdte el foglalkoztatni az ifjúsági közösségi-tér-tervezés majd annak megépítése, azt kutatva, hogyan alakul, tanul az egyén és a közösség a folyamatban. Vallja, hogy a közös építésnél, nincs hatékonyabb csapatépítési folyamat.

Németh Dávid építészmérnök


Amióta az eszemet tudom építész szerettem volna lenni. Az egész valahol gyerekkoromban kezdődött a kis színes legó kockáknál, amely kiváló felkészítésnek bizonyult a jövőre.  Az építészetben számomra a mindig új kihívások, új emberek megismerése a legizgalmasabb. Ha nem építészet, akkor utazás, barátok, utazás barátokkal.”

Tátrai Ádám építészmérnök


“Számomra az építészeti praxis alapvetése a társadalmi hasznosság. Feleségemmel, Stein Júliával közösen készített diplomamunkánkban egy egész falut szerettünk volna “megváltani” az építészet segítségével. Ezt továbbgondolva indítottunk útjára építőtábor sorozatunkat, melynek célja, hogy a kortárs építészet eszközeivel támogassuk egy közösség mindennapjait. Három kislányunk Rozi, Lina, Saci és kisfiúnk Zsigmond.

III. KÖZÖSSÉGI ÉPÍTÉS

A sikeres közösségi tervezési folyamat eredményeként létrejön egy olyan, a közösséggel együtt alakított és általuk elfogadott terv, melyet a nyár folyamán egy egyhetes építőtáborban, a helyi lakosokkal közösen megépítünk.

GyIK

Tizenkét főre tervezzük a programot.

A program költségvetése egy hallgatóra lebontva 1.500 000 Forint, melyet a szervezők támogatói forrásokból teremtenek elő. Ezekbe a forrásokba beletartozik a hallgatók által fizetendő díj is, melynek mértékét minden hallgató saját erőforrásai és lehetőségei szerint dönti el. A hallgatók kiválasztásánál nem szempont, hogy ki milyen anyagi hozzájárulást tud vállalni.

A fent említett anyagi hozzájárulás mellett a hallgatók maguk fizetik az alapozó képzésre és a Kisapátiba való utazásaik, továbbá a Kisapátiban való étkezésiek költségeit. Az anyagi terhek csökkentése érdekében minden esetben törekszünk közösségi megoldásokra – pl. utazások összeszervezése, közös főzés.

A jelentkezés már elindult, a határidő: 2022. június 30. A jelentkezési lapunk itt érhető el.

Természetesen, persze, hajrá! Itt látni fogsz.

Close Menu