Miért érdemes jelentkezni a KTT-re?

A Közösség-Tér-Település program egyedülállóan ötvözi az elméleti tudásátadást és a gyakorlatra épülő kompetenciafejlesztést. A KTT résztvevőjeként a “terepen”, valós helyzetekben gyakorolhatod a leendő hivatásodat, biztonságos tanulási környezetben, országos és nemzetközi szinten is elismert képzők és mentorok támogatásával

A KTT-n való részvétel lehetőséget ad arra, hogy

 • a gyakorlatban tapasztald meg a különböző szakmák együttműködésében rejlő lehetőségeket,   
 • fejleszd a tiedtől eltérő szempontok, megközelítések befogadásának, megvitatásának képességét, 
 • bővítsd a szakmai kapcsolatrendszered,
 • gyakorlatot szerezz – az intézmények működésétől, a városfejlesztésen át az Európai Uniós források elosztásáig egyre hangsúlyosabbá váló – közösségi alapú megközelítések alkalmásában,    
 • az önkormányzatokkal való együttműködés során betekints egy-egy település működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos szempontokba, dilemmákba. 

A fentieken túl a KTT-n való részvételt egyes felsőoktatási intézmények beszámítják a kötelező gyakorlatod időtartamába, továbbá a képzés elvégzéséről tanusítványt adunk neked.

Kinek szól a képzési program?

A KTT elsődlegesen közösségszervező és építész hallgatóknak szól. Örömmel fogadjuk azonban pl. közösségi művelődés tanárközösségi és civil szakértőkulturális mediációhumánökológia, lelkész, urbanisztika, tájépítészet és további rokonterületek képzéseiben részt vevő hallgatókat is.

Mivel a második évfolyamunk közösségi tervezéseinek és -építéseinek helyszíne két Nógrád megyei falu (Diósjenő és Nógrád), arra elsődlegesen Budapesten tanuló hallgatókat várunk. Résztvevőnk lehet azonban máshol tanuló hallgató is, amennyiben – az alapozó képzés és a közösségi építés mellett – részt tud venni a közösségi tervezési alkalmakon is. (Bővebben lásd a részvételi feltételeknél.)  

A képzési program második évfolyamában 25 hallgatónak van lehetősége részt venni. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a 25 főt, akkor a jelentkezési lapban írtak, továbbá – szükség esetén – online beszélgetések alapján kerülnek kiválasztásra a képzés résztvevői.

A 2021 márciusában érvénybe lépő korlátozások miatt a KTT második évfolyama 2021 szeptemberében indul. Így a képzésre történő jelentkezés határidejét is meghosszabbítjuk. A jelentkezés végleges határideje: 2021. augusztus 1.

A jelentkezési lap ennek az oldalnak az alján érhető el.

Mi lesz a hallgatók feladata a közösségi tervezések és az építések során?

A közösségi tervezések folyamata az építések helyszínéül szolgáló települések sajátosságaihoz igazodva valósulnak meg. A közösségi tervezések gyakorlatából azonban előrevetíthető, hogy a folyamatok interjúkkal kezdődnek, majd kb. havi rendszerességű közösségi beszélgetések formájában folytatódnak. A módszertan magában rejti annak lehetőségét, hogy egy-egy közösségi beszélgetés késő estig is elhúzódik – ebben az esetben, igény esetén a tervezések helyszínéül szolgáló településeken vagy azok közelében biztosítunk szállást a hallgatóknak.

közösségi tervezés során az alábbi feladatokat merülhetnek fel:

 • a településekről való adatgyűjtés-adatelemzés, azaz felkészülés, a többiek felkészítése a településekből,

 • közösségi interjúk készítése (akár párban, akár egyedül),

 • közösségi beszélgetések megszervezése, annak megvalósításában való közreműködés: facilitálás, jegyzetelés, fényképezés, filmezés stb.,

 • a közösségi beszélgetések utólagos dokumentálása, összefoglalása,

 • az építész hallgatók esetében a tervezés,

 • a közösségszervező és további hallgatók esetében a tervezés folyamatában való „laikus szakértői” részvétel és

 • megannyi más feladat, ami a közösségi tervezés során felmerül, illetve szükségessé válik.

Mindezek mellett a program Facebook és Instagram oldalainak beszámolókkal, fotókkal, videókkal való színesítésében is számítunk a hallgatókra.

A közösségi építések nyári építőtáborok keretében valósulnak meg, amelyek során az adott építési folyamatban való részvétel a hallgatók feladata. Azaz a „fúrás-faragás”, de még inkább mérés, fűrészelés, csiszolás, ásás, betonozás, csavarozás, festés vagy téglarakás, vakolás, glettelés, illetve bármi más, amit a közösségi tervezés során megálmodott faépítmény vagy épület megvalósítása igényel. Az erős rendezvényszervezői vénával rendelkező hallgatóknak további lehetőség a táboroknak, mint a rendezvényeknek a megvalósításában való közreműködés.

Pénzügyek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően – a KTT-t megvalósító – Közös Pontok Nonprofit Kft. a részvétel közel minden költségét fedezi. Azaz

 • az alapozó képzés szállás- és étkezési költségeit,

 • a közösségi tervezési folyamatok során felmerülő utazási költségeket (egyéni utazás esetén a kedvezményes busz, illetve vonatjegyeket, közös utazások esetén az elszámolható kilométer-díjakat),

 • a közösségi tervezés időszakában megtartandó kétnapos találkozó szállás és étkezési költségeit, továbbá

 • a közösségi építések (nyári építőtáborok) szállás- és étkezési költségeit.

A hallgatók az alapozó képzés, a közösségi tervezés időszakában tartandó kétnapos találkozó és a nyári építőtáborok esetében maguk kell állják utazási költségeiket.

Részvételi feltételek

A KTT folyamatának első eleme az alapozó képzés. Tekintettel annak bentlakásos jellegére, a képzésen – így magán a KTT-n is – csak érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező hallgatók vehetnek részt. 

A képzési programon való részvétel feltétele továbbá az alábbiak vállalása:

 • a Pannonhalmán megrendezésre kerülő, bentlakásos alapozó képzés teljes időtartamán való részvétel,

A jelentkezés határideje: 2021. augusztus 1.
A jelentkezőket augusztus 15-ig e-mailben értesítjük, hogy felvételt nyertek-e a KTT második évfolyamába.

Close Menu