Martonfa - Fölsőkúti Pihenő

A közösségi tervezés mentora

Dóri Éva közművelődési szakember


Kulturális mediátor, közművelődési szakember, a PTE-BTK oktatója, a Baranya megyei KTT fejlesztések mentora. Közösségi tapasztalatait civil aktivistaként, önkéntesként, vidéki művelődési intézmények és az országos szakmódszertani központ munkatársaként szerezte. Település- és szakmafejlesztő projektek szakértőjeként a közösségi tanulási és cselekvési folyamatok módszertani támogatását tekinti legfőbb feladatának.

Dányi Tibor Zoltán építész


Dányi Tibor Zoltán 2014-ben végzett a Breuer Marcel Doktori Iskola PhD programjában, mint építész. Jelenleg a PTE Műszaki és Informatikai Karán oktató. Két évet töltött az USA-ban a Metropolitan State University-n mint affiliate professor. Kutatási területe a szociális építészet, a szociális lakás fogalmának alakulása a XXI. század elején. A Szolidáris Építészet Kutatócsoportot tagjaként fontosnak tartja, hogy a jövő építész generációja már tanulmányai alatt fogékonyan és aktívan vehessen részt pozitív társadalmi magatartásformákat generáló projektek tervezésében.

A közösségi tervezés

Az építészeti tervek elkészítését számos közösségi beszélgetés előzte meg. A beszélgetések alatt több lehetőség is felmerült: egy falukemence megépítése Kató néni házában, játszótér stb. Végül egy, több generáció közös együttlétére is lehetőséget adó park mellett döntöttek a tervezésben részt vevő martonfaiak. 

Az építészeti tervek

A közösségi beszélgetéseket követően több terv is készült, ezeket 2020. augusztus 1-én vitattuk meg az – akkor még leendő – építés helyszínén. A megvitatás eredményeként két újabb terv született, amelyekről a martonfai Facebook csoportban szavazott a település.

A terv, amely 6 szavazatot kapott

A terv, amely 40 szavazatot kapott

A terveket készítették: Szarka Áron és Molnár Kitti, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának hallgatói, a B2 Szakkollégium tagjai

Az építés

Az építés 2020. augusztus 14-20. között valósult meg, több, mint 30 martonfai lakos, továbbá a KTT hallgatói, önkéntesei és mentorai közös munkájaként. A Fölsőkúti pihenő átadaására 2020. augusztus 30-án, délben került sor. A KTT részéről az építésben részt vett:  

 • Gyenei László
 • Hajnalné Darabos Dóra
 • Juhász Anna
 • Kinde Zsófia
 • Kupihár Rebeka Vanda
 • László Bernadett
 • Molnár Kitti Emília
 • Molnár Tímea
 • Rácz Viktor Norbert
 • Szarka Áron
 • Szommer Ildikó
 • Dóri Éva
 • Brachinger Tamás
 • Minorics Tünde