A KTT-ről röviden

A Közösség-Tér-Település program – azaz röviden: KTT – elsődlegesen egy oktatási program, amely azzal a céllal indult, hogy közösségszervező és építész hallgatók (de más szakok tanulói is) megismerjék a közösségekre alapozott településfejlesztés szemléletét és elsajátítsák annak gyakorlatát. A KTT emellett több közösségfejlesztési folyamat egyidejű megvalósítását is jelenti, amelyek megerősítik a programunk helyszíneit adó települések lakosai között a közösségi kapcsolatokat és aktivizálják őket. Illetve lehetőséget biztosítanak arra, hogy aktív polgárai legyenek saját településüknek. 

A KTT a felsőoktatási intézményekkel szoros együttműködésben valósul meg: az egyetemi oktatók mentorként vesznek részt a programban, továbbá egyes intézmények a részvételt bizonyos mértékben beszámítják a szakmai gyakorlat kötelező óraszámába.

A képzési folyamat három fő elemből áll: egyhetes, bentlakásos alapozó képzésből, településeken megvalósuló közösségi tervezésekből és nyári közösségi építésekből (építőtáborokból).

A Közösség – Tér – Település program szellemisége Makovecz Imre, Beke Pál és Varga A. Tamás, továbbá az egykori „nyitott ház kollégium” munkásságán alapszik. Célunk e szakmai közösség eredményeinek továbbörökítése, a mai korra értelmezve, adaptálva azokat.

A KTT képzési céljai

A KTT, mint képzési program átfogó célja, hogy a hallgatók megismerjék a közösségekre alapozott településfejlesztés szemléletét és elsajátítsák annak gyakorlatát.

Ennek főbb elemei:

 • egy település (nagyobbak esetében egy városrész) egészében való gondolkodás képessége: egy-egy új kulturális tevékenységnek, közösségi folyamatnak, épületnek mind illeszkednie kell a település társadalmi-gazdasági történetiségéhez és jelenéhez, ahogyan az épített és természeti környezetéhez is,

 • szakértői (közösségi művelődési, építészi vagy egyéb szakmai) szándék érintettekkel való megbeszélésének, egyeztetésének, megvitatásának képessége, a helyi polgárok és valóság iránti alázat,

 • arra való képesség, hogy úgy lehessen formálni a polgárok művelődési, esztétikai igény(esség)ét, hogy az ezt szolgáló folyamatok alapja ne a szakember saját szakmai-művészeti céljai, hanem a polgárok igényei, szükségletei legyenek.

A képzési program célja továbbá, hogy a hallgatók ismerjék meg egymás szakterületeit, a szakmák alapelveit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolódásaikat. Ennek részeként

 • a közösségszervező és a további “humán szakokról” érkező hallgatók megismerjék a tér (ideértve az épület és a városszerkezet) közösségre, közösségi kapcsolatokra és a kulturális folyamatokra való hatását és tudják, hogy adott esetben miképpen alakíthatók ki, illetve alakíthatóak át azok,

 • az építész és a további műszaki-tervezői szakokról érkező hallgatók pedig megismerjék a kulturális-közösségi szemléletű (funkcionális) tervezés szempontjait és tudják, hogy mikor, milyen célból és várható eredménnyel vonhatók be közösségi szakemberek a tervezési folyamatokba.

A KTT felépítése

A Közösség-Tér-Település program három fő részből áll: az alapozó képzésből, a közösségi tervezésekből és az építőtábori keretek között megvalósuló közösségi építésekből.

Alapozó képzés

Az alapozó képzés célja a hallgatók felkészítése a közösségi tervezési folyamatban való részvételre. A képzés során áttekintendő főbb témák:

 • részvétel, egyén, közösség: a részvétel, mint a demokrácia alapja, helyi szintű döntéshozatal, társadalmiasítás és egyéb közösségi alapú megközelítések, a közösségi tervezés terepei,

 • tér és ember: tudatos észlelés és figyelem, tér és egyén – tér és közösség viszonyai, a tér megismerhető, megfigyelhető paramétereinek megismerése, az építészet szerepe és felelőssége a tér alakításában,

 • közösségi tervezés

  • Kit, mit, mikor és miért? A közösségi tervezés, mint folyamat. Kiket, mikor és miért szólítunk meg, vonunk be és főleg mit várunk tőlük? Mit vár a közösségfejlesztő és mit az építész?

  • Hogyan? Módszerek, eszközök. Mitől és kitől működnek, mire jók és mire nem?

  • Ki és hogyan? Ki vezethet közösségi tervezést? Mi kell hozzá és mi nem? Kompetenciatérkép.

A képzésnek csak a legszükségesebb mértékben részei frontális előadások, alapvetően műhelyek, gyakorlatok, tréninghelyzetek biztosítják a tanulási folyamat keretét. A képzés lényegi részei azok a programelemek is, amelyek célja a résztvevők közösségé formálása. A napok vacsorát követő időszakaiban unikális kulturális programokra (közösségi szemléletű művészekkel való beszélgetések és előadásaik), filmvetítésekre, kerekasztal beszélgetésekre kerül sor.

Összefoglalók, fotók, videók a KTT első évfolyamának alapozó képzéséről >>>
Információk a KTT soron következő, második évfolyamának alapozó képzéséről >>>

Közösségi tervezések

A közösségi tervezések az építések helyszínét adó települések lakosaival való, több alkalomból álló közös gondolkodások, tervezések, amelyek keretében meghatározásra kerülnek a közösségi igények és szükségletek, többek között azok, amelyekre egy-egy faépítmény vagy más, egy hét alatt megvalósítható építési-építészeti folyamat lehet a válasz.

A közösségi tervezések célja tehát

 • egyrészt az egyes településeken nyáron megépítendő faépítmények vagy más, egy hét alatt megvalósítható építési-építészeti folyamatok közös megtervezése

 • másrészt annak végig gondolása, hogy a települések önkormányzatai és lakosai miképpen tudnak részt venni a tervek megvalósításában.

Az építészeti tervek első változatai a szükséges funkciók meghatározását követően kerülnek kidolgozásra. A terveket a hallgatók több alkalommal egyeztetik a helyi közösség tagjaival.

A közösségi tervezések időszakának része továbbá egy, az összes hallgató részvételével megvalósuló kétnapos találkozó, amely során egyrészt az egyes hallgatói csoportok beszámolnak a részvételükkel megvalósuló közösségi tervezési folyamatokról, másrészt tovább erősödik a résztvevők közösségi hálója.

Összefoglalók, fotók, videók a KTT első évfolyamának közösségi tervezéséről

 • a Tokaji borvidéken >>>
 • Baranya megyében >>>

Információk a KTT soron következő, második évfolyamának közösségi tervezéseiről >>>

Közösségi építések (nyári építőtáborok)

A nyári építőtáborok keretében megvalósuló közösségi építések célja az egy hét alatt megépíthető faépítmény vagy más, egy hét alatt megvalósítható építési-építészeti folyamat (pl. használaton kívüli közösségi tér használhatóvá tételének) közös megvalósítása. Az építési folyamatokban a közösségszervező és építész hallgatók, továbbá az építések helyszínéül szolgáló település(rész)ek lakosai is részt vesznek.

Az építési napok estéin egyrészt szakmai feldolgozásra, másrészt – az alapozó héthez hasonlóan – szakmai, de inkább közösségi, kulturális programokra kerül sor.

Az építéseket követően, már a következő tanévben (várhatóan szeptember végén, október elején) szakmai konferencián mutatják be a résztvevők a tervezési és építési folyamatokat, azok építészeti eredményeit, közösségi hatásait.

Információk a KTT soron következő, második évfolyamának közösségi építéseiről >>>

Close Menu