Együttműködés lépésről-lépésre

folyamatos
Partnertelepülések jelentkezése

Folyamatosan várjuk olyan települések jelentkezését, melynek

 • közössége nyitott egy közös gondolkodás elindítására

 • önkormányzata elkötelezett a helyi közösség(ek) igényeit megismerni és azokra reagálni

 • biztosítani tudja egy a település közösségét jól ismerő szakember/szervező/önkéntes segítő együttműködését a program egésze során

 • lehetőségei szerint kész a program megvalósítását pénzbeli és/vagy természetbeni hozzájárulásával támogatni (pl. szállás, étkezés)

Jelentkezéseket e-mailen várjuk  a hello@kozossegtertelepules.hu címre.

Év eleje
január - február
Személyes egyeztetés, együttműködési szerződés

Szabad kapacitásainknak megfelelően, törekszünk mielőbb személyesen is felkeresni leendő partnertelepüléseinket, hogy a használható terek mentén tudjunk közösen gondolkodni. Amennyiben minden kérdésben találunk közös pontot, együttműködési szerződésben rögzítjük a program megvalósításának kereteit. 

 

Januártól
Közös forrásteremtés

A program anyagi hátterét partnertelepülésünkkel közösen teremtjük meg pályázatok, magán és vállalati támogatók felkérésével, bevonásával. 

Március
Évfolyam toborzó - egyetemisták és fiatal szakemberek jelentkezése

A negyedik évfolyam jelentkezése Nádasdra már elérhető ITT.

Október
Pannonhalma
Évfolyam indító alapozó hét

Ezen a héten egy estére vendégül látjuk partnertelepülésünk polgármesterét, testületét, közösségi szakemberét, hogy már a program legelején megismerjék egyetemistáinkat, a csapat is ismerkedjen a településsel és az első terepgyakorlaton már ismerősként találkozhassanak.

November - December
Terepgyarkorlat - kutatás

Az első két alkalom a település mélyebb megismeréséről szól. Egyetemistáink interjúkat készítenek a településen - a helyi segítővel egyeztetve - , kérdőíveznek, helyi idegenvezetőkkel bejárják a települést és környékét. 

Január - Május
Közösségi találkozók - tervezés

Januárban a csapat már közösségi alkalmakon mutatja meg, mit tudtunk leszűrni a kutatásból és az egyéni válaszokból, innen indul a tervezés közösségi része, melynek végére, májusra kell eljutnunk oda, hogy tudjuk MIÉRT, HOVA, KINEK és MIT építünk - és ebben közösségi egyetértés van.

Június
Építés előkészítése

Egyeztetés helyi, közeli vállalkozókkal az építőanyagok beszerzéséről; közösségi építés tervezése helyi segítővel. 

Július
egy hét
Közösségi építés

A közösségi építés egy hetes, melyet építész mentorunk vezet és  a biztonsági szempontok betartásával az építés nyitott a helyi közösség számára. Együtt sokkal könnyebb.

Július
építés hetének vége
Átadó - Névadó - Örömünnep

Az elkészült szabadtéri közösségi térnek van egy hivatalos műszaki átadása, majd egy ünnepélyes közösségi átvétele is, melyen a helyi közösséggel közössen megünnepeljük az elkészült teret és az utat ami odavezetett. Az átadó része szokott lenni - amennyiben lehetséges - egy névválasztó szavazás is, melyen a helyiek ajánlanak és választanak új nevet az új térnek. 

a program után
Kapcsolatban

Az évfolyam zárása után is, ha távolabbról is, de kapcsolatban maradunk. Egyetemistáink visszajárnak szüreti bálokra és programokra, időről-időre érdeklődünk arról, hogyan működnek a megépült terek, nagy öröm mikor képes beszámolókat kapunk. Szívesen állunk partner településeink segítségére ifjúságszakmai és közösségi kérdésekben.

AMIT A PROGRAM KÍNÁL

Partnertelepülésünk a program alatt egy nyolc hónapos közösségi tervezési folyamatban vesz részt, melynek kimeneteként hallgatóink, a mentorok szakmai felügyelete mellett

 • széleskörű közösségi felmérést végeznek a lakosok helyi kötődéseiről, térhasználatáról
 • elkészítik a település közösségi térképét
 • infografikákban összegzik a fejlesztési igényeket, terek újragondolása és új funkciók megteremtése mentén
 • rendszerezik az önkormányzatnak a tervezésben összegyűjtött – nem a közösségi tér fejlesztésére vonatkozó – közösségi célokat, vágyakat a település stratégiai fejlesztéséhez
 • terveket készítenek a közösség által kiemelt térre és funkciókra
 • építész mentorok vezetésével és a helyi közösség bevonásával a nyár folyamán egy egyhetes építőtáborban megépítik a terveket

A program nem dedikáltan közösségfejlesztő program, azonban annak elemei és eredményei erősíthetik, fejleszthetik a helyi lakosok

 • kötődését a településhez
 • részvétel alapú demokrácia élményét 
 • együttműködési készségét
 • önkéntes tevékenységét
 • közösségi életének minőségét
 • térhasználatának tudatosságát