Miért érdemes jelentkezni a KTT-re?

A Közösség – Tér – Település program egyedülállóan ötvözi az elméleti tudásátadást és a gyakorlatra épülő kompetenciafejlesztést. A KTT résztvevőjeként a “terepen”, valós helyzetekben gyakorolhatod a leendő hivatásodat, biztonságos tanulási környezetben, országos és nemzetközi szinten is elismert képzők és mentorok támogatásával

A KTT-n való részvétel lehetőséget ad arra, hogy

 • a gyakorlatban tapasztald meg a különböző szakmák együttműködésében rejlő lehetőségeket,   
 • fejleszd a tiedtől eltérő szempontok, megközelítések befogadásának, megvitatásának képességét, 
 • bővítsd a szakmai kapcsolatrendszered,
 • gyakorlatot szerezz – az intézmények működésétől, a városfejlesztésen át az Európai Uniós források elosztásáig egyre hangsúlyosabbá váló – közösségi alapú megközelítések alkalmásában,    
 • az önkormányzatokkal való együttműködés során betekints egy-egy település működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos szempontokba, dilemmákba. 

A fentieken túl a KTT-n való részvételt egyes felsőoktatási intézmények beszámítják a kötelező gyakorlatod időtartamába, továbbá a képzés elvégzéséről tanusítványt adunk neked.

Kinek szól a képzési program?

A KTT elsődlegesen közösségszervező és építész hallgatóknak szól. Mivel a második évfolyamunk közösségi tervezéseinek és -építéseinek helyszíne két Nógrád megyei falu (Diósjenő és Nógrád), arra elsődlegesen 

 • a Budapesti Gazdasági Egyetem,
 • az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 
 • a Kodolányi János Egyetem és
 • a Milton Friedman Egyetem közösségszervező, továbbá 
 • a Budapesti Metropolitan Egyetem, 
 • a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és
 • az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar építész, építészmérnök és építőművész szakos hallgatóit várjuk.  

Örömmel fogadjuk azonban pl. közösségi művelődés tanárközösségi és civil szakértőkulturális mediációhumánökológia, lelkész, urbanisztika, tájépítészet és további rokonterületek képzéseiben részt vevő hallgatókat is.

A képzési program második évfolyamában 20 hallgatónak van lehetősége részt venni. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a 20 főt, akkor a jelentkezési lapban írtak, továbbá – szükség esetén – online beszélgetések alapján kerülnek kiválasztásra a képzés résztvevői.

A jelentkezési határidő 2021. február 21. A jelentkezőket 2021. február 24-éig értesítjük, hogy felvételt nyertek-e a KTT második évfolyamába. A jelentkezési lap ennek az oldalnak az alján érhető el.

Mi lesz a hallgatók feladata a közösségi tervezések és az építések során?

A közösségi tervezések folyamata az építések helyszínéül szolgáló települések sajátosságaihoz igazodva valósulnak meg. A közösségi tervezések gyakorlatából azonban előrevetíthető, hogy a folyamatok interjúkkal kezdődnek, majd kb. havi rendszerességű közösségi beszélgetések formájában folytatódnak. A módszertan magában rejti annak lehetőségét, hogy egy-egy közösségi beszélgetés késő estig is elhúzódik – ebben az esetben, igény esetén a tervezések helyszínéül szolgáló településeken vagy azok közelében biztosítunk szállást a hallgatóknak.

közösségi tervezés során az alábbi feladatokat merülhetnek fel:

 • a településekről való adatgyűjtés-adatelemzés, azaz felkészülés, a többiek felkészítése a településekből,

 • közösségi interjúk készítése (akár párban, akár egyedül),

 • közösségi beszélgetések megszervezése, annak megvalósításában való közreműködés: facilitálás, jegyzetelés, fényképezés, filmezés stb.,

 • a közösségi beszélgetések utólagos dokumentálása, összefoglalása,

 • az építész hallgatók esetében a tervezés,

 • a közösségszervező és további hallgatók esetében a tervezés folyamatában való „laikus szakértői” részvétel és

 • megannyi más feladat, ami a közösségi tervezés során felmerül, illetve szükségessé válik.

Mindezek mellett a program Facebook és Instagram oldalainak beszámolókkal, fotókkal, videókkal való színesítésében is számítunk a hallgatókra.

A közösségi építések nyári építőtáborok keretében valósulnak meg, amelyek során az adott építési folyamatban való részvétel a hallgatók feladata. Azaz a „fúrás-faragás”, de még inkább mérés, fűrészelés, csiszolás, ásás, betonozás, csavarozás, festés vagy téglarakás, vakolás, glettelés, illetve bármi más, amit a közösségi tervezés során megálmodott faépítmény vagy épület megvalósítása igényel. Az erős rendezvényszervezői vénával rendelkező hallgatóknak további lehetőség a táboroknak, mint a rendezvényeknek a megvalósításában való közreműködés.

Pénzügyek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően – a KTT-t megvalósító – Közös Pontok Nonprofit Kft. a részvétel közel minden költségét fedezi. Azaz

 • az alapozó képzés szállás- és étkezési költségeit,

 • a közösségi tervezési folyamatok során felmerülő utazási költségeket (egyéni utazás esetén a kedvezményes busz, illetve vonatjegyeket, közös utazások esetén az elszámolható kilométer-díjakat),

 • a közösségi tervezés időszakában megtartandó kétnapos találkozó szállás és étkezési költségeit, továbbá

 • a közösségi építések (nyári építőtáborok) szállás- és étkezési költségeit.

A hallgatók az alapozó képzés, a közösségi tervezés időszakában tartandó kétnapos találkozó és a nyári építőtáborok esetében maguk kell állják utazási költségeiket.

Részvételi feltételek

A KTT folyamatának első eleme az alapozó képzés. Tekintettel annak bentlakásos jellegére, a képzés első napján, a regisztrációt megelőzően COVID gyorstesztet végzünk és a képzésen – így magán a KTT-n is – csak a negatív teszteredménnyel rendelkező hallgatók vehetnek részt. 

A képzési programon való részvétel feltétele továbbá az alábbiak vállalása:

 • a 2021. március 1-7. között, Pannonhalmán megrendezésre kerülő, bentlakásos alapozó képzés teljes időtartamán való részvétel,
 • a 2021. március-július között megvalósuló közösségi tervezési alkalmak legalább 50%-án való részvétel (a vizsgaidőszakokban nem lesznek közösségi tervezési alkalmak),
 • a közösségi tervezések időszaka alatt, várhatóan 2021 áprilisában, Budapesten megtartandó kétnapos értékelő-beszámoló-közösségépítő találkozón való részvétel,

A jelentkezés határideje: 2021. február 21.
A jelentkezőket 2021. február 24-éig értesítjük, hogy felvételt nyertek-e a KTT második évfolyamába.

Close Menu