Képzők, mentorok

Beke Márton a Közös Pontok Nkft. alapítója, a KTT megálmodója. Művelődésszervező, okleveles ifjúsági szakértő, az ELTE közösségi és civil tanulmányok MA képzésének hallgatója. Részt vett több ifjúság-, vidék- és közösségfejlesztési célú támogatási program kidolgozásában, vezette a kulturális törvény megújítási folyamatát. Számos település közösségfejlesztési, közösségi tervezési, ifjúsági, illetve kulturális stratégiaalkotási folyamatát vezette. A Madzag Egyesület és a Közösségfejlesztők Egyesületének tagja.


Kovács Vanda ifjúságfejlesztő, grafikus facilitátor, tréner. Közel tíz éve foglalkozik a gyerekek és fiatalok saját tereinek közösségi tervezésével és annak vezetésével. Építkező gyermektáborok vezetésében szerzett tapasztalatok alapján kezdte el foglalkoztatni az ifjúsági közösségi-tér-tervezés majd annak megépítése, azt kutatva, hogyan alakul, tanul az egyén és a közösség a folyamatban. Vallja, hogy a közös építésnél, nincs hatékonyabb csapatépítési folyamat.

Projektjeiről bővebben:
kisrigos.weebly.com
kisrigosketch.weebly.com


Molnár Aranka közösségfejlesztő. Végzettségeit tekintve sokoldalú: népművelő, művelődési és felnőttképzési menedzser, illetve okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember egyaránt. Tapasztalatait főleg kistelepülések, mikrotérségek közösségfejlesztési folyamataiban szerezte. Fontosabb szakterületek, melyekkel foglalkozott: közösségi tanulás, közösségi munka mélyszegénységben élő közösségekkel, közösségi felmérés és mikrotérségi fejlesztői munka.

Cseh András Pro Architectura Díjas és Molnár Péter Díjas építész, oktató. A CAN Architects társalapítója (2017) és vezető tervezője. A BME elvégzése után a Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék külső konzulense (2008-2010), tanársegédje (2010-2016), majd adjunktusa (2016-2018), a SZE Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar tudományos dékánhelyettese (2017-2018). A MOME Doktori Iskolájában doktorált, kutatási témája a térbeli érzékelés és alkotás, mint tanulási folyamatok vizsgálata, tanulási terek fejlesztése. A közösségi tervezés, mint a közös nyelv kialakításának és a képviselet gyakorlásának módszertana foglalkoztatja, melynek legjelentősebb személyes állomása a Mosonmagyaróvári Piarista Iskolaközpont közösségi és építészeti tervezése (2017-2019).

Bereczki Béla Észak-abaúji pedagógus-közösségfejlesztő, a Közösségfejlesztők Egyesületének tagja. Meggyőződése, hogy öko-logikus léptékben és mikrotérségekben is kell jövővágyakról álmodni. Ehhez a rövid távú, célirányos jövőtervezés mellett arra van szükség, hogy meglegyen a helyi elhivatottakból állóak azon kritikus tömege, akik egyéni életstratégiájukat hajlandóak önkéntesen és szívesen közösségi burokba csomagolni.

Dóri Éva 1992-től a balatonboglári ifiklub szervezője, az 1998-ban létrejött „Helyiérték” Egyesület alapító tagja. 2008-tól a Magyar Művelődési Intézet szakreferense, 2013-tól a Nemzeti Művelődési Intézet osztályvezetője, és a Többcélú közösségi terek fejlesztése projekt szakmai vezetője volt. Részt vett az IKSZT és Agora szolgáltatásfejlesztési modellek kialakításában. 2017-től a Cselekvő közösségek projekt szakmai-módszertani munkatársa.

Dányi Tibor Zoltán 2014-ben végzett a Breuer Marcel Doktori Iskola PhD programjában, mint építész. Jelenleg a PTE Műszaki és Informatikai Karán oktató. Két évet töltött az USA-ban a Metropolitan State University-n mint affiliate professor. Kutatási területe a szociális építészet, a szociális lakás fogalmának alakulása a XXI. század elején. A Szolidáris Építészet Kutatócsoportot tagjaként fontosnak tartja, hogy a jövő építész generációja már tanulmányai alatt fogékonyan és aktívan vehessen részt pozitív társadalmi magatartásformákat generáló projektek tervezésében.


Korábbi képzőink

Csóka Balázs okleveles építészmérnök, a Triskell Épülettervező Kft munkatársa. A szegedi Piarista Gimnázium elvégzése után a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán szerzett diplomát 2005-ben, majd elvégezte a Kós Károly Egyesülés Vándoriskoláját. 2018-ban elvégezte a PTE Breuer Marcell Doktori Iskoláját, doktori dolgozatának témája Hagyomány és identitás az építészetben. 2011-ben a felsőzsolcai árvíz és a devecseri vörösiszap utáni újjáépítésben végzett tevékenységéért a Vándoriskola tagjaként Kós Károly díjat kapott. 2015-17 között Budajenő, 2018 óta Zichyújfalu főépítésze. Tervezői tevékenysége elsősorban a vidékhez köti, családi háztól a közepes méretű középületig (tanuszoda, tornaterem, iskola, társasház) terjed munkássága.

Close Menu