Csatlakozz partnerként a KTT programjához!

AZ ÜGYÜNK: a közösségi tervezés etikus, fenntartható gyakorlatának elterjesztése.
 

TÁRSADALMI JÖVŐKÉPÜNK: a fenntartható fejlődés szempontjai irányadóvá válnak a jövő szakemberei számára, közösségi és műszaki területeken egyaránt.

VÁLLALÁSAINK…

A FENNTARTHATÓ TÁRSADALOMÉRT

 • TUA RES AGITUR – A DEMOKRÁCIA és az ÖNKORMÁNYZATISÁG hétköznapi gyakorlása.
  Valljuk, hogy a közösségi tértervezés folyamata egy olyan eszköz, melyen keresztül egy település minden korosztálya, csoportja megélheti a konszenzus és az egyenlőség élményét, mert a település tereinek ők maguk a szakértői és alakítói is.
 • A helyi PÁRBESZÉDEK elindításán, facilitálásán keresztül a társadalmi tőke erősítése a helyi közösségekben.
  A közösségi tervezési folyamatok gyakorta szelepei azoknak a helyi feszültségeknek, sértettségeknek, melyeket éveken keresztül cipel magával az egész település. A közös célok keresése segíthet egymás nézőpontját jobban megismerni és valódi párbeszédet indítani, hogy el lehessen kérni a szomszédtól a szivattyút beázásnál.
 • A LOKALITÁS élményének és a lokális közösségi élmények lehetőségének támogatása emberközpontú terek tervezésével és kialakításával.
  A programban, nem a turisták, a tíz évente egyszer arra járók igényeire keresünk megoldásokat, hanem a helyieknek. Újragondolt tereinkkel nem a piros betűs ünnepeket akarjuk emelni, hanem a hétköznapokat. 

…A FENNTARTHATÓ TANULÁSÉRT

 • A szakmaközi PÁRBESZÉDEK elindításán, facilitálásán keresztül az emberi tőkeerő növelése a jövő szakemberei körében, különös tekintettel a komplementer humán és műszaki területek között.
  Azzal, hogy hallgatóink még tanulmányaik alatt megismerkednek és megtanulnak együttműködni egy más keretek és szempontok mentén működő szakterület hallgatóival – készség-, szemlélet- és tudásbeli előnyt is szereznek területükön és kapcsolati hálójuk szélesedik.
 • LAB – TÉR és IDŐ biztosítása az innovatív, megoldásfókuszú eszközök tervezésére, kipróbálására.
  A program mentori rendszere biztonságos teret,  a rendelkezésre álló 11 hónap pedig kellő időt ad egy település és közösségének mindennapjaiba mélyebb betekintést nyerni, és ezek alapján a közösségre szabott, kreatív megoldásokat tervezni, fejleszteni, megvalósítani. A programban lehetőség van megélni a hibázást, az éppen nem (úgy) működő módszereket és ezekből, ezeken keresztül tanulni is.
 • SZEMLÉLETFORMÁLÁS és GYAKORLAT fókuszú program az alkalmazható tudásért.
  Nincs két egyforma település, nincs két egyforma tervezési folyamat sem. Éppen ezért hallgatóinknak elsődlegesen a reflektív és megoldásfókuszú szemléletet és ennek gyakorlatát adjuk át, hogy ne a megszerzett, megtanult gombhoz keressék a kabátot.

…A FENNTARTHATÓ KÖRNYEZETÉRT

 • Tudatos, évfolyamokat kiszolgáló ESZKÖZ választás és használat.
  A filctolltól, a fűrészig arra törekszünk, hogy eszközeink hosszú távú befektetések legyenek – újratölthetőek, cserélhetőek, javíthatóak – és minőségük ne csak élettartamban, de a velük végzett munka színvonalán is érzékelhető legyen. 
 • Kisléptékű TÉR(újra)TERVEZÉS.
  Minimális beavatkozással az elérhető maximális hatásért. A tervezésünk fókuszában azok a terek vannak, melyek használatban vannak, de nem szolgálják már ki a változó közösségi igényeket, valamint azok, melyek a település szerves részei, de már nem létezik korábbi funkciójuk. Nem új területeket keresünk, hanem a meglévőket fejlesztjük.
 • ALAPANYAG: ha lehet, helyből, megújulót, újrahasznosíthatót.
  A tervezés folyamatában figyelembe vesszük a helyben rendelkezésre álló alapanyagokat, újakat és újrahasznosíthatóakat egyaránt és törekszünk rá, hogy ezekből mutassunk kreatív megoldásokat a közösség igényeire.